Ρομποτικά Προϊόντα - TalosΡομποτικά Προϊόντα - Talos

Ρομποτικά Προϊόντα - Talos - 1 Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της ανάπτυξης ρομποτικών προϊόντων, για λογαριασμό της Robotics Art, start-up εταιρίας των Ιωαννίδη Αθ. και Φετινίδη Αν..
Το project αφορά το σχεδιασμό και την πρωτοτυποποίηση των ρομποτικών προϊόντων "Talos" και "Talos Mini".
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο web-site της Robotics Art.