Αναβατόριο ΤελάρωνΑναβατόριο Τελάρων

Αναβατόριο Τελάρων - 1 Σχεδιασμός αναβατορίου τελάρων για χρήση σε γραμμή συσκευασίας σταφυλιού, για λογαριασμό του μηχανουργείου Κ. Χαιρέτη.
Σχεδιασμένο με χρήση σπαστου πλαισίου για εύκολη αλλαγή μεταφορικής ταινίας.