Υπηρεσίες Τεχνικού ΑσφαλείαςΥπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας - 1

Καθημερινά συμβαίνουν εκατομμύρια ατυχήματα ανά τον κόσμο, με αποτέλεσμα την πρόκληση βλαβών, τόσο σωματικών όσο και ψυχικών για τον άνθρωπο. Το κόστος των ατυχημάτων αυτών είναι τεράστιο, τόσο σε οικονομικά μεγέθη όσο και σε κοινωνικά.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας (ILO) περίπου 270 εκατομμύρια ατυχήματα που σχετίζονται με την εργασία και 2 εκατομμύρια θάνατοι συμβαίνουν παγκοσμίως κάθε χρόνο, ενώ αντιστοίχως συμφωνά με τα Ευρωπαϊκά στατιστικά για τα ατυχήματα στο χώρο εργασίας, κάθε χρόνο στα 15 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-15), προ εκτίμησης, περίπου 5 εκατομμύρια εργαζόμενοι είναι θύματα εργασιακών ατυχημάτων που οδηγούν σε περισσότερο από 3 ήμερες απουσίας από την εργασία, με επιπλέον περίπου 5000 εργαζόμενους να αποτελούν θανατηφόρα περιστατικά. 

Εκτός από τον ανθρώπινο πόνο, ταλαιπωρία ή και απώλεια, αυτά τα ατυχήματα, ενώ είναι δυνητικά αποτρέψιμα, έχουν ένα ισχυρό οικονομικό αντίκτυπο.

Ενδεικτικά αντιπαρατίθεται εδώ, σύμφωνα με μελέτη υπολογισμού του οικονομικού κόστους των εργατικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, το ποσό των 10,6 δισεκατομμυρίων δραχμών μόνο για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ για το 1984, όταν για το ίδιο έτος ο γενικός προϋπολογισμός για το υπουργείο εξωτερικών ήταν 8,2 δις δραχμές.

Για την πρόληψη και μείωση των εργατικών ατυχημάτων, η ελληνική νομοθεσία υποχρεώνει τον εργοδότη οποιασδήποτε επιχείρησης που απασχολεί τουλάχιστον έναν εργαζόμενο, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας. Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές, σε θέματα που αφορούν την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, καθώς και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Επιπλέον για περιπτώσεις επιχειρήσεων που ευθύνες τεχνικού ασφαλείας έχει αναλάβει ο ίδιος ο εργοδότης, βάση του Ν.3850, υποχρεώνεται να αναθέσει την σύνταξη γραπτής εκτίμησης κινδύνου σε πρόσωπα που έχουν τα προσόντα τεχνικού ασφαλείας.

Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας για επιχείρησεις, ανεξαρτήτου αριθμού εργαζομένων ή κατηγορίας επικινδυνότητας. Επίσης αναλαμβάνουμε την σύνταξη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου.