Βιομηχανικές ΜελέτεςΒιομηχανικές Μελέτες

Βιομηχανικές Μελέτες - 1 Σε ένα περιβάλλον διεθνούς ανταγωνισμού, η αύξηση της παραγωγικότητας, η μείωση του κόστους παραγωγής και η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας είναι απαραίτητα μέσα για την επιβίωση και ανάπτυξη οποιασδήποτε επιχείρησης. Η βιομηχανική μελέτη είναι ένα σημαντικό εργαλείο οργάνωσης, επίτευξης των στόχων, αύξησης της παραγωγικότητας και μείωσης του κόστους της παραγωγικής μονάδας.

Το γραφείο μας παρέχει ολοκληρωμένες βιομηχανικές μελέτες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κάθε πελάτη. Με την ολοκλήρωση της μελέτης, ο πελάτης λαμβάνει μία τεχνική έκθεση όπου αναφέρονται όλες οι δομές λειτουργίας και οργάνωσης που απαιτούνται για την βελτίωση της λειτουργίας και αύξηση της παραγωγικότητας ή τη δυναμική είσοδο μίας νέας start-up μονάδος στην αγορά.

Όλες οι προτάσεις οργάνωσης και λειτουργίας δοκιμάζονται με την μέθοδο της εξομοίωσης παραγωγής, ώστε να είμαστε σίγουροι πως οι προτάσεις μας επιδρούν στην επιχείρησή σας με τον τρόπο που εξυπηρετεί τις ανάγκες σας.

Χρησιμοποιούμε τα πλέον σύγχρονα προγραμμάτα εξομοίωσης παραγωγής, ώστε μπορούμε να εκτιμήσουμε τα αποτελέσματα των διοικητικών αποφάσεων, να συγκρίνουμε στρατηγικές δράσης, να ελέγξουμε και να κατανοήσουμε πως η κάθε απόφαση επηρρεάζει τον τρόπο λειτουργίας και να παρέχουμε την βέλτιστη λύση οργάνωσης και ανάπτυξης της εταιρίας σας.

Πιο συγκεκριμένα οι βιομηχανικές μελέτες του γραφείου μας περιλαμβάνουν :

1. Καταγραφή-Οργάνωση Διεργασιών

2. Βιομηχανική Διοίκηση

     - Μελέτη Λειτουργίας Τμημάτων

     - Δημιουργία Οργανογράμματος

3. Σχεδιασμός Παραγωγής

     - Αριθμός, είδος και μέγεθος μηχανημάτων που απαιτούνται

     - Διαστασιολόγηση και σχεδιασμός διάταξης μηχανημάτων στο χώρο

     - Υπολογισμός stock και διαστασιολόγηση αποθηκευτικού χώρου

4. Οργάνωση - Εξομοίωση – Βελτιστοποίηση Παραγωγής

5. Προτάσεις Για Αύξηση Παραγωγικότητας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις μεθόδους εξομοίωσης και οργάνωσης παραγωγής και να μάθετε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία που σας παρέχει η D.O.R Mechanical, για την ανάπτυξη και οργάνωση της εταιρίας σας.