Πιστοποίηση CEΠιστοποίηση CE

Πιστοποίηση CE - 1 Η σήμανση CE αποδεικνύει την συμμόρφωση ενός προϊόντος με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας (directive) 2006/42/ΕΚ. Το σήμα CE πάνω σε ένα προϊόν αποτελεί το διαβατήριο για την ελεύθερη διακίνησή του στην Ευρωπαϊκή αγορά και εξασφαλίζει τον υγιή ανταγωνισμό και την διαφάνεια των εμπορικών συναλλαγών εντός και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το 1985, οι κατασκευαστές υποχρεούνται να πιστοποιούν τα προϊόντα τους, βεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους καταναλωτές ότι αυτά έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με καθορισμένες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας. Η σήμανση CE δηλώνει ότι το προϊόν είναι ασφαλές εφόσον χρησιμοποιείται για τον σκοπό που προορίζεται και σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

Η ελληνική νομοθεσία έχει εναρμονιστεί πλήρως με την οδηγία 2006/42/ΕΚ, με το Π.Δ 57/2010, όπου ορίζονται τα αρμόδια όργανα ελέγχου συμμόρφωσης των μηχανημάτων στην Ελλάδα, και υποχρεώνεται ο κατασκευαστής να ακολουθήσει την οδηγία 2006/42/ ΕΚ.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύσταση και κατάθεση του τεχνικού φακέλου που απαιτείται για την λήψη της πιστοποίησης CE, ώστε το προϊόν σας να μπορεί να διακινηθεί ελεύθερα στην ευρωπαϊκή αγορά.