Σχεδιασμός - Ανάπτυξη - Βελτιστοποίηση ΠροϊόντωνΣχεδιασμός - Ανάπτυξη - Βελτιστοποίηση Προϊόντων

Σχεδιασμός - Ανάπτυξη - Βελτιστοποίηση Προϊόντων - 1 Ο δρόμος για την επιτυχία βασίζεται στην καινοτομία. Η D.O.R Mechanical μπορεί, παρέχοντας επιστημονικές γνώσεις και εμπειρία, να σας βοηθήσει να υλοποίησετε τη δική σας ιδέα, προσφέροντας υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας συμβουλέψουμε και να δημιουργήσουμε μαζί το προϊόν ή το μηχανισμό που επιθυμείτε.

Στα προϊόντα που μπορούμε να αναλάβουμε περιλαμβάνονται όλες οι στερεές κατασκευές (μεταλλικά, πλαστικά και ξύλινα προϊόντα), χρηστικά προϊόντα (μηχανισμοί, εργαλεία), διακοσμητικά προϊόντα, κοσμήματα, στατικές κατασκευές.
 
Για την ανάπτυξη του project σας ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα :

Ανάπτυξη της ιδέας – Concept

Αρχικά καταγράφονται και αναλύονται οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές που θέτεται για το προϊόν σας. Δημιουργούνται απλοποιημένα σχέδια και παρουσιάζονται τουλάχιστον 2 διαφορετικές προτάσεις, από τις οποίες επιλέγεται η καταλληλότερη για σας.

Πάντα προσπαθούμε να δουλεύουμε χωρίς όρια και φραγμούς ώστε να αναπτύξουμε και να δημιουργήσουμε το κατάλληλο προϊόν που θα καλύπτει απόλυτα τις απαιτήσεις σας.

Σχεδιασμός Προϊόντος

Αφού έχει επιλεγεί η γενική ιδέα του προϊόντος προχωράμε στον λεπτομερή σχεδιασμό. Με την χρήση των πιο σύγχρονων CAD προγραμμάτων, δημιουργούμε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του τελικού προϊόντος. Στο στάδιο αυτό γίνονται όλοι οι απαραίτητοι υπολογισμοί για την σωστή λειτουργία του προϊόντος (υπολογισμοί στοιχείων μηχανών, ανάλυση αντοχής με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, γεωμετρικοί υπολογισμοί κτλ), ώστε να εξασφαλίσουμε την λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα του προϊόντος, με το μικρότερο δυνατό κόστος κατασκευής.

Κατασκευή και Έλεγχος Πρωτοτύπου

Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός, άμεσοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν την πρωτοτυποποίηση του προϊόντος σας. Το πρωτότυπο ελέγχεται ως προς την λειτουργικότητα και την αντοχή του μέσα από μία σειρά δοκιμών. Μετά τον έλεγχο, γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις στο σχέδιο. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Παράδοση Κατασκευαστικών Σχεδίων


Το έργο ολοκληρώνεται με την παράδοση κατασκευαστικών σχεδίων, όπου περιγράφονται λεπτομερώς όλες οι κατεργασίες και οι απαραίτητες ανοχές για την κατασκευή των εξαρτημάτων, καθώς και οδηγίες για την συναρμολόγηση του τελικού προϊόντος. Τα σχέδια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την μαζική παραγωγή του προϊόντος σε οποιοδήποτε μηχανουργείο.

Τέλος, εφόσον ζητηθεί, η εταιρία μας μπορεί να προτείνει κατασκευαστές, είτε εγχώριους είτε από χώρες του εξωτερικού, να συμβουλέψει για την δημιουργία ενός business case με σκοπό την εξεύρεση επενδυτικού κεφαλαίου για την χρηματοδότηση του project σας, καθώς και να ενημερώσει σε θέματα εξαγωγών και διασυνδέσεων με αντίστοιχες και άμεσα ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Μην μένετε αδρανείς. Επικοινωνήστε μαζί μας. Κάντε την ιδέα σας πράξη.