Υπηρεσίες Μηχανολογικού ΣχεδίουΥπηρεσίες Μηχανολογικού Σχεδίου

Υπηρεσίες Μηχανολογικού Σχεδίου - 1 Παρέχονται υπηρεσίες ψηφιακής (CAD) σχεδίασης σε 3D και 2D μορφή. Δημιουργούμε σχέδια ανταλλακτικών και εξαρτημάτων, πλαστικών και μακετών. Επίσης αναλαμβάνουμε την σχεδίαση custom μηχανισμών και εργαλείων που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές σας ανάγκες.

Χρησιμοποιήστε τα σχέδια για πρωτοτυποποίηση, κοπή σε CNC μηχανές, κατασκευή καλουπιών καθώς και παραγωγή εξαρτημάτων σε οποιοδήποτε μηχανουργείο. Ελέγξτε την γεωμετρία, την εμφάνιση και την λειτουργικότητα κάθε εξαρτήματος μεσα από τρισδιάστατα μοντέλα ή χρησιμοποιήστε τα σχέδια μας για σκοπούς παρουσίασης, προβολής ή διαφήμισης της εταιρίας σας.

Δημιουργήστε εικόνες απ' τα τρισδιάστατα μοντέλα που σχεδιάζει η εταιρία μας για να δημιουργήσετε εγχειρίδια με λεπτομερείς οδηγίες συναρμολόγησης και οδηγίες χρήσης.

Επιπλέον παρέχονται υπηρεσίες ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων για έλεγχο αντοχής των σχεδιασμένων εξαρτηματων.

Μιλήστε μαζί μας για να μάθετε πως μπορεί η ψηφιακή σχεδίαση να καλύψει τις δικές σας ανάγκες.