SmartCity SeriesSmartCity Series

SmartCity Series - 1 Ανάπτυξη και σχεδιασμός για την υλοποίηση του project "SmartCity Series" για λογαριασμό της DTS - Digital Tracking System.
Το project αφορούσε τον αρχικό σχεδιασμό μίας σειράς αυτόνομων και έξυπνων προϊόντων για εγκατάσταση σε πόλεις. Τα προϊόντα που σχεδιάστηκαν αφορούσαν:
- Έξυπνα Παγκάκια Πόλης
- Έξυπνα Φώτα Πόλης
- Βάση Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων
SmartCity Series - 2 SmartCity Series - 3 SmartCity Series - 4